Twitter Facebook LinkedIn

Kulturhus De Wiekelaar Oudleusen

Het plaatselijke ontmoetingscentrum De Wiekelaar in Oudleusen is uitgebreid en verbouwd tot een heus kulturhus door het toevoegen van diverse maatschappelijke functies. Het zalencentrum met sporthal is uitgebreid met een jeugdsoos, peuterspeelzaal en bibliotheek en wordt tevens gekoppeld aan de naastgelegen basisschool. Tussen de bestaande traditionele bebouwing is een torderende kapvorm ontworpen, welke alle functies aan elkaar koppelt. Het complex krijgt hiermee direct een tweezijdige oriëntatie, waardoor de verschillende functies beter bereikbaar worden. De nieuwbouw is optimaal geïsoleerd en voorzien van duurzame installatietechniek als warmteterugwinning en warmtepomp.

Dit is een project van architectuurmak(k)ers

Recensie klant