Twitter Facebook LinkedIn

Verenigingsgebouw Soli Deo Gloria en de Tuinfluiter

Op het voormalige industriegebied aan de Haven in Ommen worden ruim 90 woningen ontwikkeld in de 30-er jaren architectuur. De muziekvereniging en de vogelvereniging hebben momenteel een gedatteerd clubgebouw nabij de molen staan. In de ontwikkeling van het Havengebied krijgen deze verenigingen een nieuw gebouw, welke meer geplaatst wordt aan de rand van de woonwijk. Zo fungeerd het straks als entreegebouw voor de wijk en tevens als buffer tussen de woningen en het nabij gelegen bedrijfspanden. De vrijgekomen grond word bestemd voor woningbouw, waardoor de molen weer beter tot zijn recht komt.

Het gebouw is ontworpen met een knipoog naar de 30-er jaren baksteen architectuur, maar heeft ook moderne knipoog meegekregen. Overwegend metselwerk, met terugliggende rollagen, wisselende metselwerk verbanden en betonornamenten. Maar ook een hoekverdraaiing en een markante luifel als hoekaccent. Een gebouw dat een krachtig gebaar maakt, maar ruimte laat voor de indentiteit van de verschillende verenigingen. De plattegronden zijn in nauw overleg met de verenigingen ontwikkeld, waardoor het gebouw niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst optimaal bruikbaar zal zijn.

Naar verwachting gaat januari 2014 de schop de grond in!

Het schetsontwerp is van architectuurmak(k)ers, de verdere uitwerking door ons bureau.

Recensie klant